2016-6-3-2
2016 3 Haziran (6) 2
The Journal of Pediatric Research

Editörden

Editörden

(J Pediatr Res 2016; 3: -)

Derleme

Genel Pediatrist Gözü ile Lizozomal Lipid Depo Hastalıkları

(J Pediatr Res 2016; 3: 70-75)

Orijinal Araştırma

Dallı Zincirli Aminoasidopati Sonucu Gelişen Organik Asidemiler: Ege Tıp Deneyimi

(J Pediatr Res 2016; 3: 76-81)

Mukopolisakkaridoz Tip VI (Maroteaux-Lamy Sendromu) Tanılı Hastalarda Klinik Deneyim

(J Pediatr Res 2016; 3: 82-85)

Ortalama Trombosit Hacmi ve D Vitamini Eksikliği

(J Pediatr Res 2016; 3: 86-90)

Asperger Bozukluğu İzlem Süreci: Ergenlik Döneminde Yaşanan Sorunlar Bağlamında Beş Olgu Üzerinden Tartışma

(J Pediatr Res 2016; 3: 91-96)

Aile Merkezli Bakım Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

(J Pediatr Res 2016; 3: 97-103)

Pediatrik İlaç Hazırlama ve Uygulama Sırasında Yaşanan Bölünmeler

(J Pediatr Res 2016; 3: 104-108)

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Kontamine Total Parenteral Beslenme Solüsyonlarına Bağlı Enterobacter Cloacae Sepsisi

(J Pediatr Res 2016; 3: 109-112)

Olgu Sunumu

Beta-Ketotiolaz Eksikliği Tanısı Alan İki Kardeş: Tek Genetik Defekt İki Farklı Tablo

(J Pediatr Res 2016; 3: 113-116)

Servikal Bölgede Castleman Hastalığı: Pediatrik Olgu Sunumu

(J Pediatr Res 2016; 3: 117-119)

Behçet Hastalığı ile Birlikte Görülen Livedoid Vaskülopati

(J Pediatr Res 2016; 3: 120-122)

Fasiyal Asimetri ile Başvuran Bir Bebek

(J Pediatr Res 2016; 3: 123-125)

Endoskopik Dilatasyon ile Başarıyla Tedavi Edilen Doğumsal Özofagus Darlığı

(J Pediatr Res 2016; 3: 126-128)

Geçici ve Hafif Hiperinsülinemik Hipogliseminin Komplikasyonu Olarak Kistik Ensefalomalazi ve İnfantil Spazm

(J Pediatr Res 2016; 3: 129-132)
Anasayfa Arşiv Arama Menü