2016-12-3-4
2016 3 Aralık (12) 4
The Journal of Pediatric Research

Editörden

Editörden

(J Pediatr Res 2016; 3: -)

Derleme

Spina Bifidanın Güncel Ürolojik Yönetimi

(J Pediatr Res 2016; 3: 168-174)

Orijinal Araştırma

Neonatal Sepsisin Çocukluk Döneminde Allerjik Hastalıkların Gelişimindeki Rolü

(J Pediatr Res 2016; 3: 175-179)

Ergenlerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Öz-Yeterlilikleri Arasındaki İlişki

(J Pediatr Res 2016; 3: 180-186)

Özgül Öğrenme Güçlüğü Olan Çocuklarda Çinko ve B12 Vitamini Düzeyleri

(J Pediatr Res 2016; 3: 187-190)

İlk Altı Ay Boyunca Emziren Annelerin Emzirme Öz-Yeterlilikleri

(J Pediatr Res 2016; 3: 191-195)

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Nekrotizan Enterokolit Sıklığı ve Özelliklerinin Değerlendirilmesi

(J Pediatr Res 2016; 3: 196-202)

Olgu Sunumu

Torakoabdominal Duplikasyon Kisti: Nadir Bir Varyantta İki Farklı Klinik Başvuru

(J Pediatr Res 2016; 3: 203-206)

Akut Lenfoblastik Lösemili Bir Çocukta İnvaziv Mukor Enfeksiyonunun Antifungal ve Minimal İnvaziv Cerrahi ile Başarılı Tedavisi Sırasında Gelişen Candida Enfeksiyonu

(J Pediatr Res 2016; 3: 207-210)

Duodenal Pankreas Heterotopisi Nedeniyle Beslenme İntoleransı ve Kusma Gelişen Bir Yenidoğan Olgusu

(J Pediatr Res 2016; 3: 211-214)

Beyin Sapı ve Medulla Spinalis Tutulumu ve Normal Laktat ile Seyreden Lökoensefalopati: Olgu Sunumu

(J Pediatr Res 2016; 3: 215-218)

Diğer

2016 Hakem Dizini

(J Pediatr Res 2016; 3: -)

2016 Yazar Dizini

(J Pediatr Res 2016; 3: -)

2016 Konu Dizini

(J Pediatr Res 2016; 3: -)
Anasayfa Arşiv Arama Menü