2016-9-3-3
2016 3 Eylül (9) 3
The Journal of Pediatric Research

Editörden

Editörden

(J Pediatr Res 2016; 3: 0-0)

Derleme

Ergenlerde Özkıyım, Risk Faktörleri ve Hemşirelik Yaklaşımı

(J Pediatr Res 2016; 3: 133-138)

Orijinal Araştırma

Ankara’da Düşük Gelir Seviyeli Bir Bölgede İlkokul Çocukları Ebeveynlerinin Astım Anketi ile Değerlendirilmesi

(J Pediatr Res 2016; 3: 139-143)

Çocuklarda Apendektomide Gelişen Nöroendokrin Yanıtın Açık ve Laparoskopik Yöntemlerde Karşılaştırılması: Randomize Kontrollü Çalışma

(J Pediatr Res 2016; 3: 144-148)

Preterm Bebeklerde Total Parenteral Beslenme ile İlişkili Komplikasyonların Sıklığı ve Risk Faktörleri

(J Pediatr Res 2016; 3: 149-153)

Yenidoğan Geçici Takipnesi ve Solunum Yetmezliği Olan Yenidoğanlarda Senkronize Aralıklı Zorunlu Ventilasyon ile Senkronize Olmayan Nazal Aralıklı Zorunlu Ventilasyonun Karşılaştırılması

(J Pediatr Res 2016; 3: 154-158)

Olgu Sunumu

Subkutan Amfizem ile Gelen Spontan Pnömomediastinumlu Bir Erkek Adölesan

(J Pediatr Res 2016; 3: 159-161)

Besin Allerjisinde Saklı Tanı: Besin Proteini İlişkili Enterokolit

(J Pediatr Res 2016; 3: 162-164)

Süt Çocuğunda Buğday Anafilaksisi Olgusu

(J Pediatr Res 2016; 3: 165-167)
Anasayfa Arşiv Arama Menü