OLGU SUNUMU

J Pediatr Res 2016; 3: 215-218
Makale Geliş Tarihi: 07.09.2015
Makale Kabul Tarihi: 07.09.2015
*

Ege University Faculty of Medicine, Department of Radiology, İzmir, Turkey

Beyin Sapı ve Medulla Spinalis Tutulumu ve Normal Laktat ile Seyreden Lökoensefalopati: Olgu Sunumu

Manyetik rezonans görütülemede serebral beyaz madde, beyin sapı ve medulla spinalis traktuslarının tutulumu, beyin sapı ve medulla spinalis tutulumu ve laktat yüksekliği ile seyreden lökoensefalopati (LBSL) için tanı koydurucudur. Manyetik rezonans spektroskopide laktat piki bildirilmiş olsa da bu olgu sunumunda normal laktat seviyeleri gösteren LBSL özellikleri tartışılmıştır.

Tam Metin (İngilizce)

Anasayfa Arşiv Arama Menü