OLGU SUNUMU

J Pediatr Res 2016; 3: 211-214
Makale Geliş Tarihi: 27.04.2016
Makale Kabul Tarihi: 13.06.2016
*

Ankara Children’s Hematology-Oncology Research Hospital, Clinic of Neonatology, Ankara, Turkey

**

Ankara Children’s Hematology-Oncology Research Hospital, Clinic of Pediatric Gastroenterology, Ankara, Turkey

Duodenal Pankreas Heterotopisi Nedeniyle Beslenme İntoleransı ve Kusma Gelişen Bir Yenidoğan Olgusu

Pankreas heterotopisi (PH) pankreasın anatomik konumu dışında ektopik yerleşimi olarak tanımlanan bir doğumsal anomalidir. Sıklığı otopsilerde %0,2-15, laparotomilerde %1-2 olarak bildirilmektedir. Mide, duodenum ve jejunum en sık bildirilen yerleşim bölgeleridir. Semptomlar özellikle ileri yaşlarda, lokalizasyon yerine göre değişmektedir. Burada safralı kusma nedeniyle 10 günlükken yenidoğan yoğunbakım ünitesine yatırılan, 4460 gr doğmuş term bir yenidoğan sunulmuştur. Hastaneye yatırıldığında doğum ağırlığına göre %17 kilo kaybı, sarılık ve hipokloremik alkalozu olan bebeğin, üst gastrointestinal kontrast çalışmasında intestinal pasajda gecikme saptandı. Hastanın endoskopik incelemesinde duodenumun ikinci kısmına yerleşmiş, dantel görünümlü bir kitle görüldü ve cerrahi tedavi uygulandı. Kitlenin histopatolojik değerlendirilmesiyle PH tanısı konuldu. Bu olgu nedeniyle safralı kusma ve beslenme intoleransı olan yenidoğanların ayırıcı tanısında, nadir görülmekle birlikte PH’nin akılda bulundurulması gerektiği vurgulanmak istenmiştir. Semptomatik olgularda cerrahi tedavi uygulanmalıdır.

Tam Metin (İngilizce)

Anasayfa Arşiv Arama Menü