ORİJİNAL ARAŞTIRMA

J Pediatr Res 2016; 3: 175-179
Makale Geliş Tarihi: 13.07.2016
Makale Kabul Tarihi: 07.10.2016
*

Ege University Faculty of Medicine, Department of Nephrology, İzmir, Turkey

**

Ondokuz Mayıs University Faculty of Medicine, Department of Allergy, Samsun, Turkey

***

Ondokuz Mayıs University Faculty of Medicine, Department of Neonatology, Samsun, Turkey

Neonatal Sepsisin Çocukluk Döneminde Allerjik Hastalıkların Gelişimindeki Rolü

Amaç: Çalışmamızın amacı neonatal sepsisin çocukluk dönemindeki astım, allerjik rinit ve atopik dermatit gelişimi üzerine etkisini araştırmaktır.
Gereç ve Yöntemler: Neonatal dönemde sepsis tanısıyla, 2001-2003 yılları arasında yatırılan 126 çocuk alındı iki gruba ayrıldı. Yenidoğan döneminde sepsis geçiren çocuklar birinci grubu oluşturdu. İkinci grubu allerjik hastalık gelişiminde etkili olan genetik çevresel faktörlerin benzer olduğu kardeşlerinden oluşturuldu. İki grupta allerjik hastalık sıklığı açısından karşılaştırıldı. Uluslararası Çocukluk Çağı Astım ve Alerji Çalışması sorularının Türkçe modifikasyonu ailelerle yüz yüze görüşülerek uygulandı. Serum immünoglobulin E (IgE) düzeyi, tam kan, epidermal deri testi yapıldı.
Bulgular: Birinci grubunda ortalama total IgE değerleri ve Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinea allerjen duyarlılığı kontrol grubuna göre daha az sıklıkta saptandı (p<0,05). Birinci grupta astım ve astıma bağlı semptomlar kontrol grubuna göre daha az sıklıkta bulundu (p<0,05). Atopik dermatit ve allerjik rinit sıklığı açısından iki grup arasında anlamlı fark bulunmadı.
Sonuç: Erken hayatta sepsis geçiren çocukların kardeşlerine göre erken çocukluk döneminde ev tozu akar allerjen duyarlılığı ve astım gelişim sıklığı daha az bulundu.

Tam Metin (İngilizce)

Anasayfa Arşiv Arama Menü