DERLEME

J Pediatr Res 2016; 3: 168-174
Makale Geliş Tarihi: 26.09.2016
Makale Kabul Tarihi: 07.10.2016
*

İstanbul Bilim University Spina Bifida Research Center, Department of Pediatric Urology, İstanbul, Turkey

**

Ege University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Division of Urology, İzmir, Turkey

Spina Bifidanın Güncel Ürolojik Yönetimi

Spina bifida yaşam boyu engelliliğe yol açan ciddi bir sağlık sorunudur ve çocuklarda nöropatik mesane disfonksiyonunun en sık nedenidir. Tıp alanındaki son gelişmelerle, spina bifidalı çocukların yaşam beklentileri artmıştır. Ürolojik sorunlar ve tadavileri bu hastaların sağlığı ve yaşam kalitesini etkileyen faktörlerin en önemlilerindendir. Hastalığın doğal seyrinin anlaşılması ile bu hastalığın ürolojik komplikasyonlarının tedavisi için standartlar geliştirilebilir. Bu derlemede spina bifidalı çocukların güncel ürolojik yönetimi ve hastalığın doğal seyri sırasında yaşanan problemler anlatılmıştır.

Tam Metin (İngilizce)

Anasayfa Arşiv Arama Menü